Aa

Klage over forbrugsregnskab

I de fleste lejemål i Svendborg Andels-Boligforening betales der hver måned et aconto beløb for vand og varme.

I forlængelse heraf udarbejder boligforeningen hvert år – sammen med et målerfirma – et forbrugsregnskab for varme- og vandforbruget i dit lejemål.

På baggrund af det indbetalte acontobeløb og det målte forbrug udsendes der hvert år i løbet af foråret et forbrugsregnkab, hvoraf det vil fremgå om du skal have penge tilbage eller skal efterbetale et beløb, såfremt dit forbrug har været højere end acontoindbetalingerne gennem året.

I henhold til lejeloven kan du klage over forbrugsregnskabet. Du skal blot være opmærksom på følgende to forhold:

  1. klagen skal være skriftlig og modtaget i boligforeningen senest 6 uger efter at du har modtaget forbrugsregnskabet.
  2.  Klagen skal indeholde en uddybende forklaring på, hvorfor du ikke kan godkende regnskabet.

Det letter både boligforeningens og varmemålerfirmaets sagsbehandling, hvis du klager ved at udfylde indsigelseblanket mod forbrugsregnskab.

Blanketten udfyldes og fremsendes til:

Svendborg Andels-Boligforeing
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: Forbrugsregnskab