1


Vigtig information om TV og bredbånd i afdelingerne

Stofa har opsagt SABs aftale om levering af TV/bredbåndsaftale, og forelagt os en ny kontrakt, der indebærer væsentlige prisstigninger. Derfor har SAB undersøgt alternative muligheder for leverance af bredbånd og TV til afdelingerne.

Helt overordnet har afdelingerne 2 muligheder:

 - Vælge en ny løsning med Bolignet Århus som leverandør.

 - Acceptere Stofas nye kontrakt.

Du kan se mere om de 2 valgmuligheder via nedenstående link:

Præsentation af muligheder og konkrete tilbud fra leverandører