Aa

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er et af de vigtigste kendetegn for den almene sektor, og det findes ikke i en tilsvarende form udenfor Danmark. Lovgivningen bestemmer, hvordan en boligorganisation skal være bygget op, og hvilke beboerdemokratiske organer, der kan bestemme hvad.

Hvem beslutter hvad?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed, og varetager SABs anliggender og træffer overordnede beslutninger om fx valg af administrator og revisor, køb, salg eller forandring af ejendomme og ændringer af vedtægter mv.

 

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften af boligorganisationen, fx for udlejning, budgetlægning, regnskab og lejefastsættelse mv.

Afdelingsmødet har flg. kompetencer

  • godkende budget og evt. regnskab for afdelingen
  • godkende de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen
  • fastsættelse af husorden
  • godkendelse af forslag om sammenlægning og opdeling af afdelinger
  • valg af vedligeholdelsesordning og fastlægning af vedligeholdelsesreglement

Afdelingsbestyrelsen skal gennemføre de beslutninger, som afdelingsmødet træffer. Herudover har afdelingsbestyrelsen til opgave at sikre, at der er god orden i afdelingen.