1

Bestyrelsen i afdeling 25 - Langebakke

Formand

Røskva Møller
Langebakke 18, 1.

Medlem

Karin Amelung
Langebakke 14, st.

Medlem

Anders Søndergaard Jensen
Langebakke 26, st.

Referater af møder i bestyrelsen

Referat af møde i bestyrelsen den 10. december 2020

Referat af møde i bestyrelsen den 26. november 2020