1

SAB - Strategi 2017

På et møde i organisationsbestyrelsen den 12. oktober 2017 blev ”SAB – Strategi 2017” vedtaget. Strategien er et tre siders dokument, der kort formulerer mission, formål, værdier og målsætninger for SAB. 

Strategien kan læses her.