Aa

Find information om din afdeling

Når du bor i en af SABs boliger er du også automatisk en del af en boligafdeling. Alle afdelinger i SAB har blandt andet mulighed for at beslutte, hvilke regler der skal gælde i husordenen for afdelingen, samt hvordan i vil holde boliger, bygninger og fællesarealer ved lige. Beslutningerne tages på det årlige afdelingsmøde, og det er også her beboerne vælger en bestyrelse til at føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet. Hvis du vil have indflydelse på livet i afdelingen er du meget velkommen til at møde op til det næste afdelingsmøde.

Nedenfor kan du finde oplysninger om din afdeling ved at vælge den på listen.

Bestyrelsen

Formand

Karin Amelung
Langebakke 14, st.
e-mail.: karin_amelung@hotmail.com

Medlemmer

Merete Knudsen
Langebakke 32, st.

Sille Munkøe
Langebakke 16, 1.

Husorden

Alle afdelinger har en husorden, herunder vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog.

Husorden

Vedligeholdelsesreglement

Råderetskatalog