Aa

Hjemmesidepolitik

Persondatapolitik

1 Indledende bemærkninger

1.1 Hos Svendborg Andels-Boligforening (herefter “vi” eller “vores”) vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.2 Når du benytter vores hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler vi som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig

1.3 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set at administrer venteliste og tildeling af boliger effektivt og retfærdigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning – samt på tilsvarende vis at administrere en eventuelt aftale om leje af én af vores boliger.

1.4 I denne persondatapolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med din brug af https://sab.dk og https://venteliste.sab.dk samt når du opretter en profil i vores selvbetjeningsløsning eller indgår en lejekontrakt med os – eller når du i øvrigt kontakter os. For alle de neden for nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

1.5 Vores hjemmeside anvender desuden cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik som du finder her: https://www.sab.dk/administrationen/cookiepolitik.

1.6 Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 6221 1976 eller via mail sendt til adressen post@sab.dk hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 8-9 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 Hjemmesiden

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, fører vi en logbog over dit besøg, herunder oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv. Disse oplysninger kan under visse omstændigheder få karakter af personoplysninger.

2.2 Vi bruger de ovenstående oplysninger, for at opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

2.3 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

2.4 Oplysninger, der registreres i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, slettes 2 år og 2 måneder efter dit besøg på hjemmesiden.

3 Cookies

3.1 Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services.

3.2 I forbindelse med vores anvendelse af cookies kan der ske behandling af oplysninger om din IP-adresse mv. Dette sker bl.a. med henblik på at vi kan opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside og udføre statistik over vores besøgende.

3.3 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne udføre statistik og opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside.

3.4 De oplysninger vi behandler i forbindelse med vores anvendelse af cookies, bliver slettet, når cookien bliver slettet fra din enhed. Se mere herom i vores cookiepolitik – https://www.sab.dk/administrationen/cookiepolitik

4 Beboerportal

4.1 Hvis du opretter en bruger på vores selvbetjeningsløsning, registrerer vi en række oplysninger om dig. Du kan se mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores politik om behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af ventelisten: https://www.sab.dk/administrationen/behandling-af-personoplysninger-venteliste

5 Modtagere eller kategorier af modtagere

5.1 Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Men i det omfang, at vi anvender tredjepartscookies på vores hjemmeside, kan der ske en videregivelse til udbyderen af tredjepartscookien.

5.2 Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.

5.3 I det omfang vores samarbejdspartnere er beliggende uden for EU skal disse efterleve reglerne for beskyttelse af persondata mv. – jævnfør de politikker og retningslinjer der er gældende for vores virke. Oplysninger indsamlet via cookie kan tilgås af Google i USA, som er medlem af US Privacy Shield.

6 Dine rettigheder

6.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
– Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
– Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
– Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
– Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

6.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7 Kontaktoplysninger

7.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mail: post@sab.dk
Telefon: 6221 1976

7.2 Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.