1

Hvis du bor i en af vores boliger, kan du opsige din lejekontrakt med mindst tre måneders varsel.
Du kan enten lægge vejen forbi boligforeningens kontor, eller du kan printe og udfylde denne formular:

Opsigelsesblanket - Svendborg Andels-Boligforening

Opsigelsen skal du sende til:

Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: Opsigelse