1

Du skal hente, printe og udfylde nedenstående ansøgning.

Vi gør opmærksom på at tilladelse ikke kan gives, hvis de ønskede programmer kan tilbydes via det eksisterende antenneanlæg i afdelingen.

Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en skriftlig tilladelse fra Svendborg Andels-Boligforening.

Eventuelle spørgsmål rettes til inspektør eller varmemester.

Hent, print og udfyld ansøgningen - klik her -