1

Almene familieboliger er den største gruppe af almene boliger. I hele landet er der ca. 480.000 almene familieboliger

Det svarer til godt 20 pct. af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene familieboliger er, at de modtager offentlig støtte.

Almene familieboliger drives af almene boligorganisationer, hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. De almene familieboliger er reguleret gennem lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger.