Aa

Boligstøtte

Du kan få hjælp til at betale husleje.

Boligstøtte, boligsikring, boligydelse - hvad er forskellen?

Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse.

Boligsikring er en støtte som kan ydes til alle, der bor til leje, og ikke modtager en social pension. Førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, kan også få boligsikring.

Boligydelse
 kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensionister, som bor til leje, i ejerbolig, er private andelshavere eller bor i kollektive bofællesskaber og ældreboliger. Førtidspensionen skal være tilkendt før 1. januar 2003.

Boligsikring

Man kan søge boligsikring, hvis man bor til leje og ikke er pensionist. For at få boligsikring skal din bolig være en helårsbolig, og den skal have eget køkken eller køkkenniche med indlagt vand og afløb.

Er du blevet førtidspensionist efter 1. januar 2003, ydes boligsikring efter særlige regler. Er du folkepensionist eller er du blevet førtidspensionist før 1. januar 2003, kan du søge om boligydelse.

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer. De vigtigste er:

– Husstandens samlede aktuelle indkomst og formue
– Huslejens størrelse
– Boligens størrelse
– Antallet af personer i husstanden
– Antallet af børn i husstanden

Der bliver kun ydet boligsikring til selve huslejen. Dvs. at udgifter til varme og elektricitet ikke skal regnes med, når du angiver huslejens størrelse.

Du kan læse mere og ansøge om boligsikring her og hente denne pjece om “Boligydelse og boligsikring 2012” som BL har udgivet.

Hvis du ønsker flere oplysninger om boligsikring, kan du henvende dig til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63 – eller via mail på adressen – udbetalingdanmark@atp.dk – eller pr. post til:

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Boligstøtte

Er du eller en anden i din husstand på kontanthjælp, kan din boligstøtte blive nedsat.

For at få boligstøtte, skal du bo til leje i en bolig med eget køkken.

Hvormeget du kan få i Boligstøtte afhænger af mange faktorer. Du bør derfor tage kontakt til Udbetaling Danmark (se ovenfor), hvis du skal have udført en præcis beregning. Du kan også prøve beregneren på borger.dk:

Beregn din boligsikring / boligstøtte her