Aa

Boligselskabernes Landsforening

Boligselskabernes Landsforening kan findes på bl.dk

Bladet Boligen

Bladet Boligen fra Boligselskabernes Landsforening har en hjemmeside på adressen
blboligen.dk – Bladet henvender sig primært til ansatte i almene boligforeninger og til valgte i enten repræsentantskab, organisationsbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse.

Beboerbladet

Boligselskabernes landsforforening udgiver også Beboerbladet – et blad der primært henvender sig til lejere i en almen boligforening – bladet har også en hjemmeside på adressen: beboerbladet.dk

Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden laver fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v. Landsbyggefonden kan findes på adressen: lbf.dk

Udbetaling Danmark

Hvis du skal søge om boligsikring, boligstøtte elller boligydelse, skal det ske via www.borger.dk/boligstoette Du kan også henvende dig til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63 – sende dem en mail på adressen – udbetalingdanmark@atp.dk – eller pr. post til:

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Svendborg Kommune

Alle lejemål i Svenborg Andels-Boligforening er beliggende i Svendborg Kommune, der kan findes på adressen svendborg.dk