1

En del af boligforeningens afdelinger råder over fælleshuse eller selskabslokaler. Her arrangeres fællesaktiviteter og kan i de fleste tilfælde også udlejes til afdelingens beboere til private arrangementer.

Nedenfor følger en gennemgang af fælleshusene i Svendborg Andels-Boligforening

1. Skovbyhus - Byparken 44

Skovbyhus er fælleshus for beboerne i afdeling 14 - Skovparken og afdeling 21 - Solsikkevej.

Aktiviteter
Der er mange forskellige aktiviteter for beboere i Skovbyhus. Aktiviteterne annonceres løbende i beboerbladet Skovbyposten og i SAB-Nyt, der udkommer fire gange om året.

Udlejning
Beboerne i afdeling 14 og 21 kan leje lokaler i Skovbyhus til private fester.
 
”Hyggerum”
I hyggerummet er der plads til max. 30 personer. Hyggerummet udlejes ikke.

Salen
I Salen er der plads til max. 80 personer. Der kan lånes service.

Kontakt
Der er ansat en servicemedarbejder til at varetage den daglige drift af beboerhuset. Servicemedarbejderen træffes i åbningstiden ved at ringe 23 38 93 56 for nærmere oplysning om reservation, priser og øvrige vilkår.

Åbningstider
Mandag 09:00 - 10:00
Fredag 09:00 - 10:00

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne i Skovbyhus

Organisation og ledelse
Skovbyhus ledes af husudvalget, der er sammensat af repræsentanter for de to afdelinger 14 - Skovparken og 21 - Solsikkevej.

2. Selskabslokalet i Bregnegårdsparken - Afdeling 18

Selskabslokalet i afdeling 18 - Bregnegården kan både lejes af beboere i afdelingen og udefrakommende. Der er plads til 50 personer. Lokalet bestilles og lejes gennem Birte Lynge på telefon 6221 0149 eller mobil 6171 0556. Træffetid: torsdag mellem kl. 16.00 og kl 18.00.

3. Fælleslokale på Glentevej - afdeling 5 og 6

Fælleslokalet på Glentevej kan kun lejes af beboere i afdeling 5 og 6.
For leje af fælleslokalet kontaktes Birgit Klausen, Glentevej 9, 1. tv. - telefon 22 91 63 09, hverdage indtil kl. 18:00.

4. Festlokale i Sanddalsparken - afdeling 13

Festlokalet i Sanddalsparken kan kun lejes af beboere i afdeling 13 - Sanddalsparken.
For leje af festlokalet kontaktes Leif Reuter - Sanddalsparken 13, tlf. 6228 8153

5. Selskabslokalet "Skovly" og soverum i Wiggers Park - afdeling 20

Selskabslokalet "Skovly" i Wiggers Park kan både lejes af beboere i afdeling 20 - Wiggers Park og af udefrakommende. Bestilling på afdelingskontoret, Wiggers Park 189. Telefon og træffetid er hver torsdag fra kl. 16 - 17 på telefon 40 40 69 89.