1

Svendborg Andels-Boligforening råder over både senior-, ældre-, og plejeboliger.

Tre typer almene seniorboliger

1. Almene familieboliger, der har en størrelse og er indrettet på en måde, der gør den velegnet til seniorer. For eksempel kan boligen være beliggende i stueplan og være uden trapper.  Alle personer over 15 år har i princippet ret til at melde sig ind i Svendborg Andels-Boligforening og skrive sig på ventelisten til en sådan bolig.

2. Almene ældreboliger er til ældre og personer med handicap, som har behov for en særligt indrettet bolig. Ældreboliger har særlige indretningsmæssige kendetegn. Blandt andet er adgangsforhold egnede for gangbesværede, ligesom det er muligt at tilkalde hjælp 24 timer i døgnet. Hver ældrebolig er forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken. Svendborg Andels-Boligforening råder over en række ældreboliger. Ønsker du at flytte til en almen ældrebolig, skal du rette henvendelse til kommunen, som normalt varetager anvisningen til almene ældreboliger.

3. I Senior-bofællesskaber kan man bo sammen og alligevel være sig selv. Alle har deres egen bolig og egen hoveddør. Et fælleshus danner rammen om et fællesskab og en række fællesaktiviteter, som beboerne selv definerer og arrangerer. Svendborg Andels-Boligforenings afdeling 22 - Sofielund er et sådant Senior-bofællesskab.