Aa

Råderetten

Råderetten giver lejere i Svendborg Andels-Boligforening en stor frihed til selv at bestemme over sin egen almene bolig.

Individuel råderet

Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller ændre/forandre din almene bolig.

Råderetten giver dig større frihed til at bestemme over din almene bolig og flere muligheder for at præge boligen efter dine egne ønsker og behov.

Råderetten er din ret som lejer til at forbedre din bolig og få godtgjort en del af udgifterne, hvis du flytter, inden forbedringen er afskrevet. Det forudsætter, at du som lejer selv finansierer arbejdet, og derfor kalder vi det i daglig tale for “individuel råderet”.

Inden du går i gang med at forbedre eller forandre, inde i eller udenfor din bolig, er det vigtigt at undersøge afdelingens råderetskatalog. Dette kan have betydning for, hvilke råderetsarbejder du skal reetablere, hvis du flytter, ligesom der kan være særlige krav til materialer, udformning mv. Læs råderetsreglerne grundigt igennem, før du ansøger om at forandre eller forbedre din lejede bolig. Se mere under Din Afdeling

Du skal altid have skriftlig tilladelse inden du går i gang.

Bemærk venligst, at boligorganisationen har 8 uger til at give svar på din ansøgning.

Tilladelse til opsætning af vaske- eller opvaskemaskine

Betingelsen for tilladelse til opsætning af vaske- eller opvaskemaskine i din bolig er:

– at samtlige udgifter ved opsætning, og evt. nedtagning og retablering betales af dig.

– hvis der sker svigt på maskine eller dens tilbehør, der ikke dækkes af din forsikring, skal du holde afdelingen skadesløs

– tømrer, VVS og el-arbejde udføres af autoriseret virksomhed.

– maskinen tilsluttes strøm fra et udtag, hvor du alene afholder udgiften.

– maskinen tilsluttes el, vand og afløb de steder, der er forberedt til dette.

– ved montering mellem skabe i køkken fjernes skabet, hvor monteringen påtænkes. Du har ansvar for eventuelle skader ved opbevaring af afmonterede skabe

– jævnfør bygningsmyndighedernes krav skal der monteres en vandsikring på vandtilslutningen til maskinen ( Waterblock vvs-nr. 739111004), hvis ikke der er fabriksmonteret aqua-stop på maskinen. Under vaskemaskinen skal de være en drypbakke, hvis der monteres i køkkenet.

Du skal sørge for, at få en skriftlig tilladelse fra SAB. Det kan du gøre ved at sende en mail til post@sab.dk – eller ved at udfylde denne kontaktformular.

Hvis der er spørgsmål vedrørende opsætningen, kontakt da afdelingens varmemester på telefon 6221 1976. Tryk 3 for varmemester efterfulgt af nummeret på det team din afdeling serviseres af.