Aa

Bolig typer

Familieboliger

Almene familieboliger er den største gruppe af almene boliger. I hele landet er der ca. 480.000 almene familieboliger.

Det svarer til godt 20 pct. af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene familieboliger er, at de modtager offentlig støtte.

Almene familieboliger drives af almene boligorganisationer, hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. De almene familieboliger er reguleret gennem lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger.

Seniorboliger

Svendborg Andels-Boligforening råder over både senior-, ældre-, og plejeboliger.

Tre typer almene seniorboliger

1. Almene familieboliger, der har en størrelse og er indrettet på en måde, der gør den velegnet til seniorer. For eksempel kan boligen være beliggende i stueplan og være uden trapper. Alle personer over 15 år har i princippet ret til at melde sig ind i Svendborg Andels-Boligforening og skrive sig på ventelisten til en sådan bolig.

2. Almene ældreboliger er til ældre og personer med handicap, som har behov for en særligt indrettet bolig. Ældreboliger har særlige indretningsmæssige kendetegn. Blandt andet er adgangsforhold egnede for gangbesværede, ligesom det er muligt at tilkalde hjælp 24 timer i døgnet. Hver ældrebolig er forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken. Svendborg Andels-Boligforening råder over en række ældreboliger. Ønsker du at flytte til en almen ældrebolig, skal du rette henvendelse til kommunen, som normalt varetager anvisningen til almene ældreboliger.

3. I Senior-bofællesskaber kan man bo sammen og alligevel være sig selv. Alle har deres egen bolig og egen hoveddør. Et fælleshus danner rammen om et fællesskab og en række fællesaktiviteter, som beboerne selv definerer og arrangerer. Svendborg Andels-Boligforenings afdeling 22 – Sofielund er et sådant Senior-bofællesskab.

Plejeboliger

En plejebolig er beregnet for ældre, der ikke kan klare sig i en ældrebolig.

En plejebolig er dog en selvstændig enhed (bolig), men er samtidig tilknyttet et kommunalt servicecenter i ældreplejen.

Du skal kontakte socialforvaltningen i Svendborg Kommune for nærmere information om at komme i betragtning til en ældre- eller plejebolig.

Kollegieværelse

Boligforeningen råder ikke over kollegieværelser. Men det gør Cama-Kollegierne Svendborg.

Læs mere på www.cama-kollegierne.dk