Aa

Rykkerprocedure

Hvis en lejer i Svendborg Andels-Boligforening ikke betaler huslejen rettidigt, fremsender Boligforeningen 1. rykker – en såkaldt påkravsskrivelse – og opkræver samtidig et gebyr på 326 kr.

Hvis lejeren stadigvæk ikke betaler huslejen, sender Boligforeningen efter cirka 15 dage et brev, hvor lejekontrakten ophæves, og lejeren får nu tre dage til at fraflytte lejemålet.

Hvis lejeren ikke fraflytter lejemålet og afleverer nøglerne, starter Boligforeningen nu en sag ved fogeden. Dette sker typisk efter cirka yderligere en uge. En fogedsag vil normalt ende med, at lejeren sættes ud.