Aa

Boligsocial helhedsplan

Svendborg Andels-Boligforenings afdeling 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 14 – (St. Byhavevej, Strynøvej, Bispeløkken/Priorvej, Munkevænget, Elmevænget, Sanddalsparken og Skovparken) er omfattet af en boligsocial helhedsplan i perioden 2022 – 2026.

En boligsociale Helhedsplan er en plan som man følger for at gøre et boligområde til et endnu bedre sted at bo. Helhedsplanen har fokus på temaer som trivsel, tryghed, og nye muligheder for beboerne i et boligområde.

Den boligsociale helhedsplan betyder blandt andet, at de ovennævnte afdelinger har sin egen beboerkonsulent, som rådgiver og hjælper beboerne. Beboerkonsulenten er en del af Fællessekretariatet, som har ansvaret for den boligsociale helhedsplan.

Derudover betyder den boligsociale helhedsplan, at der for beboerne er en lang række aktiviteter, som er gratis og frivillige at deltage i. Det er aktiviteter som mentorordning, lektiecaféer, bydelsmor-uddannelse, uddannelsesrådgivning, temacafeer og en fritidsjobindsats. Man kan læse mere på http://aktive-boligområder.dk/

Man kan også kontakte Beboerkonsulent Bente Kjær på:
bk@sab.dk eller telefon 2338 9369 for at høre mere om den boligsociale helhedsplan.