Aa

Opsigelse af lejemål

Hvis du bor i en af vores boliger, kan du opsige din lejekontrakt med mindst tre måneders varsel.
Du kan enten lægge vejen forbi boligforeningens kontor, eller du kan printe og udfylde nedenstående formular. Den underskrevne opsigelse kan sendes pr. post eller e-mail.

Opsigelsesblanket – Svendborg Andels-Boligforening

Opsigelsen sendes i underskreven stand til:

Postadresse:
Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: Opsigelse

Mailadresse:
post@sab.dk
Emne: Opsigelse