Aa

Venteliste

Regler for tildeling af ledige lejemål:
I Svendborg Andels-Boligforening har familier med børn ikke fortrinsret. Derimod har medlemmer, der i forvejen bor i Svendborg Andels-Boligforening fortrinsret hver anden gang en bolig udlejes.

Endvidere er der i afdeling 14 – Skovparken fortrin for personer “I arbejde” eller “Under Uddannelse”. Det kaldes Fleksibel udlejning. Det er Svendborg Kommune, der har fastsat reglerne, som du kan læse mere om ved at klikke her.

Indviklede regler

De anvisningsregler, som gælder for almene boliger, er indviklede. Svendborg Andels-Boligforening får for eksempel ofte henvendelser fra ansøgere, der ikke kan forstå, at de endnu ikke er blevet tilbudt en bolig, eller at de er ”rykket længere ned på ventelisten” end de var, da de sidst undersøgte det.

Det skyldes for det første at Svendborg Kommune råder over et antal ledige boliger – og derfor er det ikke alle ledige lejemål, der tildeles via ventelisterne.

For det andet, skal boligforeningen pr. 1. juli 2019 tildele hver anden ledige bolig til boligsøgende fra den “Eksterne venteliste” (Se også nedenfor).

For det tredje: når et passivt medlem af boligforeningen meddeler, at han eller hun nu vil søge aktivt, ændrer det rækkefølgen på ventelisten for alle øvrige ansøgere med et højere medlemsnummer.

Det er derfor vanskeligt på forhånd at sige, hvor lang ventetid man må regne med. Udgangspunktet er, at en ledig bolig bliver udlejet til den, der har den længste anciennitet – det vil sige det laveste medlemsnummer – hvor halvdelen af de ledige lejemål udlejes efter den “Interne venteliste” og som består af boligsøgende der enten bor i den afdeling, hvor boligen bliver ledig, eller i et andet af boligforeningens lejemål, mens den anden halvdel af de ledige boliger udlejes med fortrinsret til boligsøgende fra den “Eksterne venteliste”.

Generelt må man altså regne med, at der er ventetider på at få en bolig i hovedparten af boligforeningens boliger, og i nogle afdelinger kan det tage mange år før der bliver en bolig ledig – uanset om man er på den interne eller eksterne venteliste.

De tre ventelister

Boligforeningen opererer med tre ventelister. Den første venteliste er for lejere i den afdeling, hvor der er et ledigt lejemål. Venteliste nummer 2 er for lejere i andre afdelinger af Svendborg Andels-Boligforening, og den tredje venteliste er for ansøgere udefra.

1.    Ventelisten til boliger i samme afdeling:
På venteliste nr. 1 står ansøgere, der søger en anden bolig, større eller mindre, eller med en bedre placering i den afdeling, hvor de allerede bor.

2.    Ventelisten til boliger i øvrige afdelinger i Svendborg Andels-Boligforening:
Denne venteliste er for ansøgere, der allerede bor i Svendborg Andels-Boligforening, men som gerne vil have en bolig i anden afdeling.

3.    Ansøger udefra.
Den tredje venteliste er for ansøgere, der ikke i forvejen bor i Svendborg Andels-Boligforening.

Første gang vi får en ledig bolig efter den 1. juli 2019, der ikke anvises via Svendborg Kommune, gør vi således:

Først 1
Når vi i en boligafdeling første gang modtager en opsigelse fra en beboer, der ønsker at flytte, begynder vi med at gennemgå venteliste nr. 1. Er der ansøgere fra samme boligafdeling, som er interesseret i at leje lige netop den ledige bolig, tilbyder vi boligen til den ansøger, der står øverst på venteliste nr. 1.

– Så 2
Er der ingen ansøgere på venteliste 1, der ønsker den ledige bolig, går vi videre til den næste venteliste – ansøgere, der bor i boligforeningen. Er der heller ikke ansøgere på venteliste nr. 2, der efterspørger den ledige bolig, går vi videre til venteliste nr. 3, der ofte er den længste.

– Så 3
Ansøgerne udefra på venteliste nr. 3 står bagerst i køen. Det betyder, at hver gang en ny ansøger bliver skrevet op på en af de to første ventelister, glider ansøgerne på venteliste nr. 3 tilbage i køen. Ansøgerne på venteliste 1 og 2 har jo fortrinsret.

Anden gang vi får en ledig bolig efter den 1. juli 2019, der ikke anvises af Svendborg Kommune, gør vi således:

Først 1
Ansøgerne udefra på venteliste nr. 3 , der sidste gang stod bagerst i køen, står nu først, og fra denne liste tildeles efter anciennitet – det vil sige laveste medlemsnummer.

Så 2

Hvis der ikke findes eksterne ansøgere, eller hvis ingen fra den eksterne venteliste ønsker at skrive kontrakt på det ledige lejemål, tilbydes det ledige lejemål først derefter til boligsøgende fra de interne ventelister.

 

Vedrørende seniorboliger

Vedrørende tildelingen af seniorboliger, gælder der specielle regler. Blandt andet skal alle i husstanden være 50 år eller mere for at komme i betragtning. Hvis du specielt er interesseret i en seniorbolig, skal du forhøre dig nærmere i seniorafdelingerne eller i administrationen.

Vedrørende ældreboliger

Tildelingen af ældreboliger sker på foranledning af Svendborg Kommune.

Medlemsnummeret er personligt

Medlemsnummeret er personligt, og kan ikke overdrages til andre personer. Det gælder dog ikke for ægtepar, hvor den længstlevende kan overtage nummeret – også selv om den afdøde ægtefælle ikke bor i boligforeningen. Det kræver imidlertid at Svendborg Andels-Boligforening får besked, da boligforeningen ikke automatisk underrettes om vores medlemmers dødsfald. Der kan ikke ske overdragelse i forbindelse med skilsmisse.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvordan reglerne fungerer, er du velkommen til at kontakte os, men det hjælper ikke at ringe hver uge eller måned for at rykke, for vi kan ikke ændre din placering på ventelisterne. Har du et akut behov for en bolig, skal du kontakte kommunen, der råder over en del boliger.

Mail adresse

Vi er meget interesseret i at få oplyst vores medlemmers mail-adresse. Men oplys kun din mail-adresse, hvis vi må kontakte dig over mail, og hvis du minimum åbner din mail-postkasse et par gange hver uge.