Aa

Overdragelse af løsøre

For eksempel hvidevarer, gardiner, skabe og lignende.

Til fraflytter

Hvis du laver en aftale med den nye lejer om overdragelse af for eksempel hvidevarer, gardiner, skabe eller lignende skal ind- og fraflytter i lejemålet i fællesskab udfylde og indsende en overdragelseserklæring til Svendborg Andels-Boligforening.

Såfremt hvidevarer – der er installeret under installationsretten – overdrages, overtager indflytter med sin godkendelse vedligeholdelsesforpligtigelsen på hvidevarerne, herunder også pligten til at fjerne hvidevarerne ved fraflytning. Det er din pligt at oplyse den nye lejer herom.

En forudsætning for overdragelse af løsøre er, at fraflytningssynet kan gennemføres. Det betyder, at synsmedarbejderen uhindret skal kunne foretage fraflytningssyn – herunder syn af flisebelægninger, vægge og gulve under og bag løsøre samt kontrollere de tekniske installationer med videre.

SABs synsmedarbejder kan afvise overdragelsen af løsøre, hvis den håndværksmæssige udførelse og /eller installationen ikke er udført korrekt.

Overdragelseserklæringen skal være os i hænde senest 3 hverdage før datoen for fraflytningssynet. Ved overskridelse af denne frist, skal du som fraflytter betale for at få dit efterladte private indbo bortskaffes. Omkostningen hertil vil blive fastsat ved fraflytningssynet og fremgå af flytteopgørelsen.

Bemærk, at gulvbelægninger – fx tæpper – IKKE kan overdrages.

Særligt til indflytter

Du skal være opmærksom på, at du forpligtiger dig til at fjerne eller overdrage indboet når du senere fraflytter lejemålet.

Som indflytter, der overtager løsøre i lejemålet, hæfter du ved din senere fraflytning for eventuel istandsættelse, der ikke kan gennemføres som følge af løsøre i lejemålet – fx afhøvling af gulv, hvor hvidevarer eller skab er placeret.

Overdragelseserklæring

Klik her for at hente overdragelseserklæringen.

Underskrevet overdragelseserklæring fremsendes til:

[email protected] – som scannet kopi/billede med teksten ”Overdragelse” i emnefeltet.

Eller til:

Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg
Mrk.: Overdragelse