Aa

Organisationsbestyrelsen

De lejervalgte medlemmer af organisationsbestyrelsen i Svendborg Andels-Boligforening vælges af boligforeningens repræsentantskab. Derudover vælger de ansatte indtil to medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Hver afdeling har indtil tre medlemmer af repræsentantskabet, der vælges på det årlige ordinære afdelingsmøde.

Organisationsbestyrelsens opgaver

Organisationsbestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Svendborg Andels-Boligforening og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften – herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialog med kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune.

Organisationsbestyrelsen i Svendborg Andels-Boligforening har valgt at ansætte en direktør, der i det daglige sammen med de øvrige ansatte i boligforeningen står for udførelsen af ovenstående opgaver.

Formand & næstformand

Formand
Anne Margrethe Jørgensen
Sanddalsparken 7, st. th.
Mail annejrgensen1@gmail.com
Tlf.: 2811 6627

Næstformand
Karina Jensen

Søsterhaven 18

Medlemmer

Karina Frederiksen
Byparken 9C

Betina Kongstad Rosenkjær
Strynøvej 7, st. tv.

Steen Mørk
St. Byhavevej 53

Medarbejderrepræsentanter

Klaus Moritzen
Ejendomsfunktionær
Tlf.: 6221 1976

Dorthe Sørensen
Bogholder
Tlf.: 6221 1976

Mødereferater

I henhold til lovgivningen og foreningens vedtægter, skal referaterne fra alle møder i Organisationsbestyrelsen offentliggøres. Du kan læse referaterne som pdf-filer her: