Aa

Whistleblowerordning

SAB ønsker at have en åben kultur, hvor man kan stå frit frem og indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder om Boligorganisationens aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende, som man har en begrundet mistanke om.

Det er ofte medarbejderne, beboere, folkevalgte og lignende, som er de første, der opdager uregelmæssigheder hos Boligorganisationen. Dette bliver normalt rapporteret til den nærmeste overordnede eller den ansvarlige på området, men til tider kan det være vanskeligt at gå via de sædvanlige kanaler.

SAB finder det vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset, og har derfor i samarbejde med Landsbyggefonden – og i lighed med et stort antal almene boligorganisationer i Danmark – etableret en whistleblowerordning. Ordningen indebærer, at medarbejdere, ledelse, beboere og folkevalgte hos Boligorganisationen kan foretage indberetninger, hvis man har viden eller en begrundet mistanke om overtrædelser af særlige EU-retslige regler, f.eks. regler om udbud, øvrige alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold hos Boligorganisationen.

Link til indberetningsplatformen: https://svendborgandelsboligforening.integrityline.com/frontpage