Aa

Fælleshuse og selskabslokaler

En del af boligforeningens afdelinger råder over fælleshuse eller selskabslokaler. Her arrangeres fællesaktiviteter og kan i de fleste tilfælde også udlejes til afdelingens beboere til private arrangementer.

Nedenfor følger en gennemgang af fælleshusene i Svendborg Andels-Boligforening.

Pris oversigt

1. Skovbyhus - Byparken 44

Skovbyhus er fælleshus for beboerne i afdeling 14 – Skovparken og afdeling 21 – Solsikkevej.

Aktiviteter

Der er mange forskellige aktiviteter for beboere i Skovbyhus. Aktiviteterne annonceres løbende i beboerbladet Skovbyposten og i SAB-Nyt, der udkommer fire gange om året.

Udlejning

Beboerne i afdeling 14 og 21 kan leje lokaler i Skovbyhus til private fester. Desuden lejes der også ud til beboere i SABs øvrige afdelinger. Husk dokumentation (f.eks sygesikringsbevis).

”Hyggerum”

I hyggerummet er der plads til max. 30 personer. Hyggerummet udlejes ikke.

Salen

I Salen er der plads til max. 80 personer. Der kan lånes service.

Kontakt

Der er ansat en servicemedarbejder til at varetage den daglige drift af beboerhuset. Servicemedarbejderen træffes i åbningstiden ved at ringe 23 38 93 56 for nærmere oplysning om reservation, priser og øvrige vilkår.

Åbningstider

Mandag 09:00 – 10:00
Fredag 09:00 – 10:00

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne i Skovbyhus

Organisation og ledelse

Skovbyhus ledes af husudvalget, der er sammensat af repræsentanter for de to afdelinger 14 – Skovparken og 21 – Solsikkevej.

2. Selskabslokalet i Bregnegårdsparken - Afdeling 18

Selskabslokalet i afdeling 18 – Bregnegården kan både lejes af beboere i afdelingen og udefrakommende. Der er plads til 50 personer.
For leje af fælleslokalet kontaktes bestyrer Svend Peder Nielsen, Bregnegårdshaven 24 — Tlf. 2338 9346. Træffetid: Mandag kl. 10-15.

3. Fælleslokale på Glentevej - afdeling 5 og 6

Fælleslokalet på Glentevej kan kun lejes af beboere i afdeling 5 og 6.
For leje af fælleslokalet kontaktes Louise Kiri Bendix Jensen på tlf. 61408986 eller mail: louisekiri@live.dk

4. Festlokale i Sanddalsparken - afdeling 13

Festlokalet i Sanddalsparken kan kun lejes af beboere i afdeling 13 – Sanddalsparken.
For leje af festlokalet kontaktes Leif Reuther – Sanddalsparken 13, st. tv. Tlf. 3115 6207

5. Selskabslokalet "Skovly" og soverum i Wiggers Park - afdeling 20

Selskabslokalet “Skovly” i Wiggers Park kan både lejes af beboere i afdeling 20 – Wiggers Park og af udefrakommende.

Bestilling på afdelingskontoret, Wiggers Park 191.

Telefon og træffetid er hver fredag fra kl. 14 – 15 på tlf.nr. 4040 6989 eller via mail: husetskovly@gmail.com

Klik her for mere information om leje af Skovly